TALOUSJOHTAJA – CFO

Voit palkata Talousjohtajan yritykseesi esimerkiksi viikoksi kuukaudessa.

Tällä tavoin säästät palkkakuluissa reilusti, mutta saat asiantuntijan palvelukseesi.

Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa tulee usein tarve saada lisäresurssia eri osa-alueille. Tällaisia asioita voivat olla mm. markkinointi, talouden hallinta ja henkilöstöhallinto. Osaamista on mahdollista ostaa palkkaamalla uusia henkilöitä, mutta kokoaikaisten työntekijöiden palkkaaminen tuo kuitenkin helposti merkittäviä lisäkustannuksia hallintokuluihin. Tästä syystä yrityksen on usein kustannustehokkaampaa hankkia tarvittava lisäresurssi ostopalveluna.

NetPartner Oy tarjoaa asiakasyritystensä käyttöön Talousjohtajapalvelua, jonka lopullinen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.    

Talousjohtajapalvelun sisältö:

Talouden ennakointi

Yritykselle laaditaan seuraavan tilikauden budjetti ja sen toteutumista seurataan kuukausittain yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Budjetti sisältää tulos-, tase- ja kassavirtalaskelmat. Mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan ja esitetään tarvittavia korjaustoimenpiteitä.

Liiketoimintasuunnitelma

Talousjohtaja perehtyy yrityksen toimintaan ja laatii yhdessä asiakkaan kanssa liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan, esim. kaksi – kuusi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin  

Muut palvelut

Talousjohtaja tuottaa tarvittavat laskelmat esim. liiketoiminnan muutostilanteissa ja/tai investointien yhteydessä. Rahoitukselliset tunnusluvut (raportointi ja läpikäynti). Investointilaskelmat yhdessä asiakkaan kanssa. Rahoitus- ja vakuutussopimusten kilpailutus